Gambro

Gambro är ett globalt dialysföretag med bl a produkter inom akut och kronisk hemdialys, bloddialys.

Rotation har varit delaktig i framtagningen av fyra strategiplaner och fyra marknadsplaner för Gambro Group.

www.gambro.com