varumärke

Välj rätt logotyp!

En viktig del i företags varumärkesbyggande är logotypen som ska spegla allt som företaget står för. Färger, typsnitt och eventuell symbol eller figur ska alla vara enhetliga och tala samma språk.

Anlita expert för att utforma logotypen så att den fungerar att användas i alla sammanhang och tekniskt uppfyller kraven för att fungera på olika material. En logotyp ska vara hållbar, visuellt enkel och tydligt förmedla dina budskap.

Människan offrar hälsan för att tjäna pengar, sedan offrar hon pengar för att få tillbaka hälsan. Hon är så angelägen om sin framtid att hon inte njuter av nuet. Följden blir att hon inte lever i nuet och inte heller i framtiden. Hon lever som om hon aldrig ska dö och så dör hon utan att någonsin ha levt.

Dalai Lama

If you think it´s expensive to hire a professional to do the job, wait until you hire an amateur.

Red Adair

Framgång är ingen slump

Många företag glömmer bort att skydda sina idéer. Det är inte roligt att vara efterklok när något annat företag inom samma branch, hinner före. Hos PRV får man experthjälp och råd om hur man skyddar sitt varumärke, sin design eller patent. Se till att skydda det du skapat innan det blir så värdefullt att någon annan gör det. www.prv.se