ledarskap

What it takes to be a great leader

The world is full of leadership programs, but the best way to learn how to lead might be right under your nose. In this clear, candid talk, leadership expert

Roselinde Torres describes 25 years observing truly great leaders at work, and shares the three simple but crucial questions would-be company chiefs need to ask to thrive in the future.

Utbildning NLP Business Practitioner

Dagligen möter vi situationer som kräver lite extra av oss. I vilket tillstånd du befinner dig i spelar roll och hur du kommunicerar är avgörande. I allt mer komplexa situationer krävs det alltmer av ledarskapet och kommunikationen. Det kräver att du utvecklar fler färdigheter inom mellanmänskliga relationer. Hur gör du för att få skapa kraft, både hos dig själv och hos dina medarbetare?

Read More