Det finns inga genvägar

Det finns inga genvägar till någon plats som är värd att åka till.

Beverly Sills

Människan offrar hälsan för att tjäna pengar, sedan offrar hon pengar för att få tillbaka hälsan. Hon är så angelägen om sin framtid att hon inte njuter av nuet. Följden blir att hon inte lever i nuet och inte heller i framtiden. Hon lever som om hon aldrig ska dö och så dör hon utan att någonsin ha levt.

Dalai Lama

If you think it´s expensive to hire a professional to do the job, wait until you hire an amateur.

Red Adair