Viktigaste stegen för att vårda ditt varumärke

• Skapa en stabil grund genom att veta vad företaget kan och vill och vilka värderingar och attityder som ska genomsyra organisationen.

• Öka attraktionen i ditt varumärke genom att berätta om dina styrkor. Vad har ni som är värdefullt att erbjuda?

• Vad säger ni, när och till vem?

• Lär känna era kunder och de viktigaste målgrupperna. Lyssna och kommunicera lyhört.

• Leverera kundnyttan istället för produkten/tjänsten och lägg till relevanta mervärden.

• Har ni rätt balans mellan förväntningar och löften?

• Skapa tydliga mål, en meningsfull vision, delaktighet och en levande dialog.

• Kommunicera varumärket som en helhet genom alla kommunikationskanaler.