Välj rätt logotyp!

En viktig del i företags varumärkesbyggande är logotypen som ska spegla allt som företaget står för. Färger, typsnitt och eventuell symbol eller figur ska alla vara enhetliga och tala samma språk.

Anlita expert för att utforma logotypen så att den fungerar att användas i alla sammanhang och tekniskt uppfyller kraven för att fungera på olika material. En logotyp ska vara hållbar, visuellt enkel och tydligt förmedla dina budskap.