Wändels

Wändels är leverantör av kvalitetsperenner till handelsträdgårdar i Sverige. Med hög kompetens, noga utvalt sortiment, enkla och hållbara strukturer och en bra kommunikation är Wändels en pålitlig och omtyckt leverantör.

 

Rotation har arbetat med den grafiska profilen och bland annat utvecklat en årlig nyhets- och sortimentkatalog samt perenner.se som är en inspirerande hemsida för slutkonsumenter.

wandels.se