Spira

Spira får människor att växa och nå personlig framgång. Verksamheten omfattar specialistvård av Post Traumatiska Stressymptom, KBT-behandling och MMS-behandling. Företaget har vuxit parallellt med sina kunders framgångar och bibehållit nyfikenheten och den varma och personliga kontakten med varje klient.

 

Vårt uppdrag har varit att skapa en enhetlig grafisk profil med logotyp, hemsida, internmaterial, broschyrer, informationsmaterial, fotografering med mera.

spira.nu