Att veta vilka budskap företaget vill kommunicera, till vem, hur, tonläge och när, underlättar arbetet med att stärka varumärket. Att ha koll på er kommunikation skapar tillit när budskapet är enhetligt och engagerar. Lyssna hur det låter, lyssna på responsen och bjud in till duett.

Vi skapar mötesplatser på webben, i tryckt media, på mässor, nyhetsbrev och i företaget. Vilka aktiviteter skapar rätt plattform för ditt företag?

Når budskapet ut, men inte in?

Vi är bra på att förenkla och göra krångliga saker tydliga och pedagogiska. Vi definierar budskap, målgrupp, mötesplatser, mål, tidsplaner och budget.