Utbildning NLP Business Practitioner

Dagligen möter vi situationer som kräver lite extra av oss. I vilket tillstånd du befinner dig i spelar roll och hur du kommunicerar är avgörande. I allt mer komplexa situationer krävs det alltmer av ledarskapet och kommunikationen. Det kräver att du utvecklar fler färdigheter inom mellanmänskliga relationer. Hur gör du för att få skapa kraft, både hos dig själv och hos dina medarbetare?

Flowpartners ledarskapsutbildning med NLP Business Practitioner, steg 1 tränar dessa förmågor och färdigheter allra bäst och ger dig ovärderliga verktyg och modeller för ledarskap, utveckling, kommunikation och bestående beteendeförändringar. Hur du sätter och förmedlar resultat, hur du kan agera i olika situationer, hur du integrerar feedback i vardagen och skapa fler perspektiv och tänka nytt.

Deltagarna som gått utbildningen ger betyget 9,81 av 10 möjliga! Läs mer om NLP Busniess Practitioner eller gå på ett frukostseminaritum! www.flowpartner.se